Contact


Të interesojnë për mundësi të ndryshme apo dëshiron të marrësh më shumë informacion? Ju lutemi na kontaktoni përmes formularit më poshtë.

 

Spaç, Blinisht, Albaania

 

+355 4 631 5775

 

info@balkan-basalt.com